Kto sme?

Sme tím odborníkov na verejné obstarávanie s viac ako 10 ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania.

 

Mgr. Silvia Jančová (Grünzweigová)

Konzultant, lektor pre verejné obstarávanie

Po absolvovaní právnickej fakulty Univerzity Komenského v roku 2006 nastúpila na odbor kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, kde zotrvala do roku 2008. Následne do roku 2016 pracovala na rôznych pozíciách pri kontrole eurofondových zákaziek – na Riadiacom orgáne na Ministerstve životného prostredia na oddelení kontroly verejného obstarávania, na Ministerstve dopravy a výstavby SR a ako riaditeľka odboru kontroly verejného obstarávania na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  Od roku 2012 patrila medzi odborne spôsobilé osoby pre verejné obstarávanie a od roku 2008 sa aktívne venuje problematike kontroly verejných obstarávaní v zmysle systému riadenia  na obdobie 2007- 2013 a aktuálne na obdobie 2014- 2020. Od augusta 2016 pôsobí na pozícii konzultanta pre verejné obstarávanie  a od roku 2017 je zároveň konateľ spoločnosti Gruny s.r.o. V rámci svojej činnosti vyhlasuje verejné obstarávania pre klientov a zároveň vykonáva školiacu a lektorskú činnosť v oblasti verejného obstarávania.